Kreditpont tájékoztató

KREDITPONT TÁJÉKOZTATÓ

ADÓTANÁCSADÓK, ADÓSZAKÉRTŐK ÉS OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők aktuális, kötelező képzési rendszere

Tájékozódjon az új rendszerről, és szerezze meg évi szükséges kreditpontjait nálunk, az Infoszféra Kft-nél!

 


 

Átalakult az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzési rendszere. Az új rendszer alapelvei megegyeznek a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerével. Az adós szakemberek továbbképzési időszaka 2020. január 1-jétől ötéves időszak helyett éves továbbképzési időszakká alakult át, a továbbképzési évek – a könyvelőkhöz hasonlóan – január 1-jétől december 31-ig tartanak. Ebben az időszakban kell az érintetteknek 20 kreditpontot gyűjteniük. A 20 kreditpont megszerezhető továbbképzési programok teljesítésével, illetve 2 kreditpontot ér a minősített szakmai szervezeti tagság. A minősített szakmai szervezetek köre megegyezik a mérlegképes könyvelő továbbképzéshez minősített szervezetek, szerveződések körével.

Tájékoztató a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséről (2020. január 1-jétől hatályos előírások szerint)

Kérelem és tájékoztató a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők részére a többlet-kreditpontok beszámítására

Tájékoztató adószakértők részére – törlést követő nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez

Tájékoztató adótanácsadók és okleveles adószakértők részére – törlést követő nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez

Segédlet elektronikus ügyintézéshez

 


MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI KREDITPONT TÁJÉKOZTATÓ

A mérlegképes könyvelők aktuális, kötelező képzési rendszere

Tájékozódjon az új rendszerről, és szerezze meg évi szükséges kreditpontjait nálunk, az Infoszféra Kft-nél!


Hogyan gyűjthetjük össze a 16 kötelező mérlegképes könyvelői kreditpontot?

 

A 16 pontból minimum 12 kreditpont minősített képzésen való részvétellel szerezhető csak meg.

8 kreditpontot kötelezően minősített, számviteli témakörben szervezett képzésen való részvétellel kell megszerezni.

4-8 kreditpontot a regisztrált szakterületére (vállalkozási, államháztartási, pénzügyi , egyéb szervezeti /nonprofit/ és IFRS szakterületek) minősített képzésen való részvétellel szerezhető meg.

2 kreditpont megszerezhető minősített kiadványok előfizetésével, vagy megvásárlásával.

2 kreditpont kapható évente minősített szakmai szervezeti tagságért.

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéhez, a nyilvántartásban szereplők adataiban történt változások átvezetéséhez kapcsolódó jogszabályok:

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

(hatályos: 2016.01.01.-)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéhez, a nyilvántartásban szereplők adataiban történt változások átvezetéséhez kapcsolódó tájékoztatók.

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről

Tájékoztató a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő könyvviteli szolgáltatás megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez